ÄNGLAVAKTS FÖRSTAHJÄLPEN-KIT & HANDSPRIT

                                                

Beskrivning:

Första Hjälpen-kit är en av de viktigaste resurserna du kan införskaffa för din och din familjs säkerhet. Detta kit är av högsta kvalitet, med nöjd kundgaranti.
Nöjd kundgaranti innebär att du får pengarna tillbaka om du inte är helt nöjd med varan. 

 

Vattentät väska, vilket gör att väskan blir exemplarisk att ha med sig i en båt, till sommarstugan, eller till sommarens roadtrip.

                                                

 

Innehåll: 

 • Nödfilt
 • 6 bandager
 • Plåster
 • 3 olika kompresser
 • 4 olika sterila ögonlappar
 • Injektionstork
 • Bomullspinne
 • Tryckförband
 • Visselpipa
 • Säkerhetsnålar
 • Kirurgtejp
 • Sax
 • Metallpinnsett 
 • Spandex elastiskt band
 • CPR-mask
 • Nitrilhandskar

 

Handsprit:

Handsprit 70% som är mycket effektiv mot virus och bakterier 500 ml (Oparfymerad)  

 

Fara: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor - rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. 

Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Vid förtäring: Skölj munnen och drick ett par glas vatten (endast om personen är vid medvetande). Vid obehag, kontakta giftinformationscentralen eller läkare. 

 

Innehåll: ETANOL MONOETYLENGLYKOL, METYLETYLEKTON, ISOPROPANOL, GLYCERIN

 

Kundkontakt finns på info@anglavakter.com

www.anglavakter.com

Hållbarhet 3 år.

 

 

Vid köp av första hjälpen-kit medföljer handsprit 500ml

399,00 krPris
 • CE-märkta produkter: Alla våra produkter från Änglavakt är CE-märkta, vilket innebär att Vi försäkrar dig om att produkterna uppfyller kraven i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG

Hitta hit

Birger Jarlsgatan 20, 4 tr

114 34 Stockholm

Kontakta oss